Friday , 24 May 2024
Home » Else » Eniways Tarot – Tarot kártya olvasó lettem | I became a Tarot card reader 2021

Eniways Tarot – Tarot kártya olvasó lettem | I became a Tarot card reader 2021

FRISSÍTÉS 2023. Január: Milyen éved lesz? Éves TAROT kirakás kérhető az Eniways blog facebook oldalán üzenetben. 3.000 Ft, személyes jelenlét nem szükséges.

UPDATE 2023 January: What will you year be like? Yearly Tarot Spread available via DM on my facebook page. 3.000K HUF, no need for meeting in person.

Source of the spread

 

 

 

Egy szép kis februári napon úgy döntöttem, hogy én Tarot kártya vető/olvasó akarok lenni. Mindig is érdekelt, és mindig is intuitív ember voltam, (lásd az empata cikkemet) – erről még később, de eddig nem szólított meg, hogy na most!

Egy nagyon kedves ismerősöm Nóra nagyon régóta Tarot-zik (taró-ak kell ejteni) és ellátott tanácsokkal, hogy milyen paklit vegyek, hozzá milyen könyvet, tanfolyamot küldött, elmesélte hogyan “tegyem a magamévá” a paklit stb. Ő segített az indulásban.

Ezek után úgy berántott a dolog, hogy ellenkezni sem tudtam 🙂 Egyre tudásszomjasabb lettem, minden áldott nap foglalkoztam vele, tanultam róla, ennek majdnem 5 hónapja. Úgyhogy elsőként megosztok pár fontos, és alapvető infót veletek a történelméről és a tévhitekről.

On a nice February day I’ve decided that that I want to be a Tarot card (cartomancy) reader. I’ve always been interested in that and I’ve always been an intuitive person (hence my empath article) – later on this topic, but so far it didn’t speak to me this clearly. 

A dear friend/relative of mine Nora does Tarot for decades now (prononuced as taro without the last t) and she advised me on the basics such as what kind of deck should I buy or how to “own” my deck, how to make it mine. She helped me with the first steps. 

I’m drawn to this thing ever since, I can’t even object 🙂 I had a thirst for knowledge, I’ve spent time with it every single day and learned about it, for 6 months now.  So firstly I’d like to share some important basic info about its history and misconceptions. 

Honnan ered?

Az 1500-as években hozták Kelet-Európába török muszlim katonák a megszállás alatt (akkor még Mamluk volt a kártyajáték neve), majd átkerült Észak-Olaszországba, és egyszerű kártyajátékból fejlődött ki (pl. a Joker a Tarot-ban a Bolond, a tromfok = trumps = a nagy arkánum lapjai a Tarot-ban), mások szerint a milánói hercegnek készítettek egy bridge-hez hasonló játékot, amit tarocchi-nak (vagy tarock-nak) hívtak. Jövendőmondásra csak kb. 1780-ban Franciaországban kezdték használni a feljegyzések szerint, ahol Európai térhódítása következő állomása volt, immár Tarot néven. Itt már a 78 lapos végleges formáját használták, 22 tromf, vagyis nagy arkánum (latinul titok), amelyek a nagy életfeladatokat/leckéket hivatottak leírni, és 56 kis arkánum, úgynevezett részletező lap. A TAROT nevét úgy is magyarázzák, hogy ROTA, vagyis kerék, a szó úgy végződik, ahogy kezdődik, az élet végtelen körforgását hivatott kifejezni. Mindenesetre az olasz trionfi/tarocchi néven kívül az etimológia említi a német tarock és az arab taraha nevet is. A kiesett időben a Tarot-t tiltotta az egyház, ezért titokban művelték, és vándorcigányok terjesztették el Európában.

A Tarot kártyák tulajdonképpen a ma ismert francia kártya elődei, Európában széles körben elterjedt, ugyanúgy 4 készlet létezik benne (pikk, káró, treff, kör). Német nyelvterületen Königrufen a neve. Elsősorban játékra szolgál, de vannak Tarot kártyavetők, akik ilyen pakliból jósolnak. Több helyen azt olvastam, hogy indiai Tantra hagyományok is keverednek a Tarot-ban (a 4 kezű Káli istennő a 4 Tarot készletet jelképezi: botok, kelyhek, kardok, érmék), sőt a kínai Ji csing jóslással is összefüggésbe hozzák.

The origins: 

The Tarot was brought to Eastern Europe in the 1500’s by Turkish muslim soldiers during the occupation (back than the card game’s name was Mamluk), than it was transferred to Northern Italy still as a simple card game (hence the Fool card comes from the Joker, the cards of the Major Arcana are coming from the trumps, the 4 suits are coming from clubs, diamonds, spades, hearts.)  Others think a similar card came to Bridge were made for the Duke of Milan called tarocchi (or tarock). According to the records the Tarot was used for divination purposes only since cca. 1780’s France. This was the next step of its spreading in Europe, and the first time it was referred to as Tarot. In the meantime the Tarot allegedly went underground because of the cleric, and gypsies were speading it accross Europe. 

They have used its 78 card final form, with 22 Major Arcana cards (trumps) which are representing major life lessons, and 56 Minor Arcana (=secret in latin) cards, these are specifying the situation and going into details. From etimology perspective on the top of the Italian trionfi/tarocchi the German Tarock name is mentioned as well as the Arabic taraha amongst the origins. TAROT is an endless word, it finishes how it starts, representing the endless circle of life (ROTA literally means wheel).

Tarot is practically the successor of the French-suited playing cards (Königrufen in German). They are popular in Europe to this day for playing purposes and some card readers are even using is for cartomancy. I’ve read several times that even the traditions of ancient Indian Tantra are involved in the Tarot as goddess Kali’s 4 arms are representing the 4 suits. Moreover the Chinese I Ching future telling method was also mentioned while doing this research. 

 

Mamluk kártyák  | Mamluk playing cards

Tarocchi kártyák | Tarocchi playing cards

 

Abban az időben a vallás volt a minden. Ezért vallásosak a klasszikus Tarot kártyákon is az ábrázolások. És minden, ami az egyház által megmagyarázhatatlan volt, az okkult volt, sötét, titkos, tiltott. Innen eredeztethető, hogy a mai napig valami gonosznak van ez feltüntetve. Ez ugyanaz, mint hogy miért a boszorkányokat utálták, azok csak vajákos asszonyok voltak. Miért nem a bigott és szűk látókörű férfiakat, akik megégették őket? Na itt sem az egyház a hibás, inkvizíció stb. de ez nagyon elvisz más irányba, úgyhogy inkább folytatom a történelmét.

A késő 1800-as években Antoine Court de Gébelin protestáns lelkész írt egy népszerű könyvet, amelyben a lapokat ősi egyiptomi tanokkal és ezoterikus bölcseletekkel párosította össze, és Thoth ősi könyvével húzott párhuzamot, úgy gondolta eredetileg Thoth könyvének elemeit ábrázolják a lapok. Szerinte az egyiptomi papok által kerültek a lapok Rómába, hogy megőrizzék az ősi tudást,  ugye a rengeteg kereskedelmi útvonal egyikén, ahol az egyházfők(!) titokban használták őket, és innen került Avignon-ba. A lapok a héber ABC 22 betűjét is tartalmazzák, tehát bizton állíthatjuk, hogy a Tarot nem kötődik semmilyen valláshoz, vagyis nem függ tőle.

Ebben az időben írt egy könyvet egy Eteilla nevű francia jós a kirakásokról Marseille tarot kártyákkal, nem sokkal később pedig Marie-Anne Lenormand tette híressé a kártyavetést, aki uralkodóknak is jósolt akkoriban.

Christian religion was very “trendy” at that time hence the religious illustrations on the classical Tarot cards. Everything that was unexplainable by the church was considered to be occult, dark, secret and forbidden. That’s why it’s pictured to be something sinful by some to this day. Basically for the same reason as to why we’re afraid of withches when they were just “magic” women, and not their killers who were bigot ignorant white men. Surely they were not the bad guys here, not the inquisition etc… but that’s a whole different story, let me go ahead with Tarot history. 

In the late 1800’s Antoine Court de Gébelin protestant pastor wrote a popular book where he associated the cards with ancient Egyptian teachings. He was convinced that the cards are representing the elements of the Book of Thoth. 

He believed that the cards were brought or sent to Rome on one of the trade-routes by the Egyptian priests to save the ancient Egyptian knowledge. They’ve been than used secretly by the cleric(!), after this it has been brought to Avignon, France. The cards were containing the 22 letters of the Hebrew alphabet as well so it’s safe to say that Tarot is not associated with any religion. 

Around this time a French fortune teller named Eteilla wrote a book about Tarot spreads with traditional Marseille Tarot cards, not much later Madame Lenormand made the cartomancy famous by telling the future of royalty (though Lenormand cards are different).

 


Marseille Tarot

Lenormand cards

 

A Tarot alapkoncepciója, hogy a nulladik lap, A bolond a főszereplő, és mint egy élettörténet, úgy bontakozik ki a Bolond (főhős) története is a lapok által, aki a jósoltatót testesíti meg. A kártyák ősi emberi archetípusokat képviselnek (varázsló, uralkodónő, főpap, remete stb.) és nagy leckékre utalnak az életben, a kis arkánumok és az udvari lapok (Kardok királynője, Kelyhek hercege stb.) később lettek a pakli részei, és árnyalják az eseményeket, elmesélik a részleteket. A tarot kombinálja az akkori emberek minden spirituális tudását. Kabbala, asztrológia, szimbolizmus, számmisztika, alkímia, filozófia..

1909-ben a következő lépés, hogy Angliában megszerkesztik a ma legszélesebb körben használt paklit. Az Aranyhajnal Hermetikus Rendje (Hermetic Order of the Golden Dawn) a 19. század végén és a 20. század elején az okkult, metafizikai és paranormális tevékenységek tanulmányozására alapított mágikus rend volt. Ezoterikus tanokkal foglalkoztak, ma így mondanánk. A szó maga belső tudást jelent, míg az exoterikus a külső tudás.

Szóval ez a pakli Rider-Waite-Smith néven híresült el. A Rider kiadó társaság, Arthur Edward Waite amerikai születésű költő, és Pamela Coleman-Smith illusztrátor után, akik megalkották. 20 országban 100 millió példányban sokszorosították, így ma ez a világ legtöbbet használt Tarot paklija, minden más Tarot pakli ezt a logikát használja, csak az illusztrációk térnek el. A pakli szimbolizmusát és képi világát Éliphas Lévi Zahed francia ezoterikus, okkultista költő inspirálta. Érdekes módon Lévi az egyházban kezdte a karrierjét, de mivel ott nem üdvözölték széles látókörét, ő is a saját spirituális útját kezdte járni, ami akkor egyet jelentett. Ha ez az egyház berkein kívül történt, akkor sötét volt, és gonosz.

Tarot’s basic concept is that the card Zero: The Fool is the protagonist (symbolizing the querent), and the rest of the cards are able to explain his journey in details. The cards are representing ancient human archetypes (magician, empress, priest, hermit etc.) – these are the great life lessons, while the minor arcana and the court cards (Queen of Cups, Knight of Pentacles etc.) are going in details. They became a part of the Tarot later, well after the 22 Major Arcana cards. The Tarot combines the knowledge of the humankind at that era. Kabbalah, astrology, symbology, numerology, alchemy, philosophy…

The next stop was in 1909 whereas the most commonly used deck was born in England. The Hermetic Order of the Golden Dawn was an occult group who examined metaphysical and paranormal, supernatural activity. Today we’d call them esoteric, which means internal knowledge that can’t be seen or explained with science, for the record exoteric means external knowledge that is accessible to anyone.

So this deck became famous as the Rider-Waite-Smith deck after the Rider publishing company, Arthur Edward Waite, American poet who was a member of the above mentioned society, and Pamela Coleman-Smith illustrator. This card deck was sold in 100 million copies across the World, and is considered the most popular Tarot card deck to this day, almost every modern deck is using its logic, only the illustrations are different. Thy symbolism of this deck was inspired by Éliphas Lévi Zahed French esoteric, occultist poet. Lévi started his career as a member of the cleric, but his revolutionary ideas and his breadth of view were not welcomed surprisingly in the church, so he walked his own spiritual path which at that time meant dark and evil…

 

 

Itt kell megemlíteni Aleister Crowley nevét, aki szintén ennek a társaságnak a tagja volt, biszexuális okkultista író-költő, hegymászó, sakkjátékos, asztrológus, festőművész. Még A világ leggonoszabb emberének is kikiáltották érdeklődése matt.  Még mindig nagy volt az egyház befolyása. Ő is megalkotta a saját pakliját a Thoth Tarot-t, amit a Rider tarot új verziójának szánt, mert szerinte beporosodott a régi, Edward Waite-el személyes vitái is voltak emiatt. Nagyon hasonló a logikája a Rider Tarot-éval, néhány eltéréssel, a szimbolikája viszont teljesen eltér, és nagyon összetett. Az illusztrátor Lady Frieda Harris festőművész volt. 1938-tól készült a pakli, és olyan sokáig tartott, hogy mindkét alkotó elhunyt az 1969-es publikálás előtt.

Nekem ez volt az első paklim Nóra ajánlására, aki csak ezzel dolgozik. Nagyon részletes és nehéz olvasni, kezdőknek a Rider tarot ajánlott, most már én is azzal kezdeném, vagy olyan paklival, amely a logikájára épül. Ma már rengeteg féle tarot pakli elérhető, a modernek egyáltalán nem tartalmaznak bonyolult szimbolizmust, vagy vallási jelképeket. Hogy miért kell ennyi? Hát nekünk, olvasóknak, hogy gyönyörködjünk és könnyebben asszociáljunk/ráérezzünk a jelentésekre:) !

Here is the point where we have to mention Aleister Crowley’s name, who was a member of the same esoteric society. He was a bisexual occultist writer-poet, mountain climber, chess player, astrologist and painter. He was even named “The most evil person in the World” at some point because of his interests. Clearly the influence of the church was still significant. Crowley designed his own Tarot deck with the help of Lady Freida Harris painter. He believed the Rider-Waite-Smith deck was outdated, he even had fights with Arthur Edward Waite because of this. Basically it has the same logic, but some cards and card orders are different, and the symbol system is very complex, difficult to read. They started to develop the deck in 1938, and both of the composers died by the time it has been released in 1969. 

This was my first deck on Nora’s recommendation who works with this one exclusively for about 20 years now. Because of its complexity I’d recommend newbies to start with the Rider deck (or a modern deck that’s built on its logic), that’s what I would do too if I’d start now. Tons of different Tarot card decks are available nowadays, the modern ones are not containing difficult symbolism or religious illustrations so they are easier to read/interpret. Why this much? For us readers! So we can marvel at them and tap into the meanings intuitively :). 

 

Rider-Waite-Smith Tarot

 

Források / Sources:

Britannica.com

Slate.com

Tarothistory.com

Mentalfloss.com

 

Miről NEM szól a Tarot?

Először is felejts el mindent, amit a filmekben láttál róla. Ez nem úgy működik, hogy bemész a boszorkány sátrába, rád néz, és egyből megmondja a biztos jövődet. Szeretik az emberek túlmisztifikálni ezt a dolgot, mint bármit, amit nem értenek. Ennek semmi köze semmilyen sötét erőhöz. A Tarot egy eszköz az olyan emberek kezében, akik spirituálisak, intuitívak, empaták – ezek a modern kifejezések ránk-, vagyis akik bele tudnak érezni a másikba, a természetfelettibe, abba, ami szemmel nem látható, tudományosan nem bizonyítható. Ilyen eszközök lehetnek ugyanúgy a rúnák, üveggömb, csontok, tealevél, tenyérvonalak, stb., Ősidők óta csinálnak ilyesmit a sámánok, boszorkányok, táltosok, tehát nagyjából mindenki, aki az átlagosnál fejlettebb intuícióval rendelkezett. Csak azt nem tudták, hogy ezek a képességek fejleszthetőek, nagyon sok mindenkiben ott vannak.

Szintén a médiában láthattok sok rítust meg hókuszpókuszt, ezek nem szükségesek, csak sok olvasónak segítenek beleélni magukat (pl. gyertyák, kristályok, füstölők stb.)

 

Háromszor kevertem Linda, nem jön vissza! -_-

 

What Tarot is NOT about? 

First of all forget everything you’ve seen in movies about it. This isn’t like you’re going inside the witch’s tent, she look at you, knows what’s going on and tells your definite future immediately. People like to overmistify these things as well as pretty much everything they don’t understand. This has nothing to do with any dark forces. Tarot is a tool that’s available for spiritual, intuitive, empath people – these are the modern expressions to us – so those who can feel things and people. These tools could be runes, glass ball, bones, tea leaves, palm lines, anything.. Shamans, witches, magic people are doing this forever, namely everyone who has a higher intuition than average people. But what they didn’t know is these skills can be developed, they are in many people. 

You can also see in the media that there are some kind of rites readers use. These are not necessary, but many readers find them helpful to get into the mood (candles, crystals/gemstones, insense sticks etc.) .

 

Top 5 félreértelmezett lap:

Top 5 misunderstood cards: 

 

XV. Ördög –  Nem visz el az ördög. A lap a függőségeket, kísértéseket fejezi ki, olykor szexet, a saját elnyomott árnyék-énünket, démonainkat.

15. The devil – The devil won’t take you anywhere. This card represent any kind of addiction or temptation, sometimes sex, our own shadow self or demons we struggle with. 

Light Seer’s Tarot

XIII. Halál – Nem hal meg senki. Azt jelenti, hogy valami véget ér, hogy valami új születhessen. Egy korszak lezárul.

13. Death – Nobody dies. It means that something ends so something else can born. A period in your life comes to an end.

Vox Arcana Tarot

XII. Akasztott ember – Nem akasztanak fel. A lap mozdulatlanságot jelöl, azt tanácsolja, hogy állj meg, ne csinálj semmit, nézz rá a helyzetre más szemszögből is.

12. The hanged man – You’ll not be hanged. The card represents stillness, where you can’t or shouldn’t make a move for the time being. Stop for a second, evaluate and look at the situation from a different point of view. 

Cat Tarot

XVI. A torony – Nem omlik rád a ház. Azt jelenti, hogy hirtelen mintha kihúznák alólad a talajt, nem várt változás jön, valaminek le kell dőlnie, mert nem szilárd alapokra épült, és újra fel kell építeni.

16. The towerYour house will not collapse on you. This means you will feel like you’re losing control, like somebody or something pulls the rug from under you. There will be a sudden, unexpected and kinda forced change in your life. Something has to collapse because it wasn’t built on solid foundation. And it has to be rebuilt in order to be stronger. 

Everyday Witch Tarot

IX. A remete – Nem maradsz örökre egyedül. Azt jelenti, el kell kicsit vonulnod, befordulni, gondolkodni, hogy hogyan tovább, és erre csak egyedül vagy képes.

9. The hermit – You’ll not stay alone forever. This means that you have to move away or pull out a little to think things over and recharge in order to keep going. And you can do it alone only. 

Look Human Tarot

Azért kell az olvasónak kérdéseket feltenni, mert a filmekben látottakkal ellentétben nem létezik olyan, hogy mindenféle előzetes tudás nélkül csak úgy rád nézek és kitalálom, hogy mi újság veled. Azért kérdezek, hogy ráérezzek a helyzetre és így minél pontosabb valószínűsíthető kimenetelre, a jövő egy nagyon lehetséges verziójára.

A Tarot kártyát a pszichoterápiában is használják asszociációs/intuitív feladatokhoz hasonlóképpen, mint a Rorschach tintapaca tesztet.

We have to make questions to the querent to tap into the situation and give the cards we are pulling some context, so the answers will be more clear and understandable; and I can predict the likely outcome, a very possible version of the future. 

The Tarot cards are used in the psychotherapy as well for intuitive/association tasks similarly to the Rorschach ink test. 

 

Forrás / Source:

psychcentral.com

 

Akkor miről szól?

Nyilván amit először akartam tudni, az volt, hogy honnan jönnek ezek a “jóslások” (többé nem fogom így hívni, mert nem 1 darab biztos jövőt jósol meg pontosan, ezek letöltések, megérzések, ha úgy tetszik. Honnan kapjuk az üzeneteket/figyelmeztetéseket/tanácsokat? Ez egy kulcsmondat, hiszen a tarot inkább önismeret, tanácsadás, segítség, mintsem “jóslás” biztos kimenetellel. 

Szóval a kutatásaim alapján ezek az üzenetek a saját és a jósoltató tudatalattijából törnek fel, mások szerint angyali, isteni üzenetek ezek, megint mások azt mondják, a szellemi vezetőink, őseink valahonnan az éterből küldik ezeket. Én meg azt mondom, nem mindegy, honnan jön, ha működik?

A kirakás pillanatában a legvalószínűbb kimenetel, amennyiben nem változik semmi. Vagyis a szabad akarattal változtatható a jövő, ezt amúgy is tudjuk. Nincs kőbe vésve, a pillanatnyi kilátásokat mutatja.

The goal of the Tarot is not fortune telling, it’s ‘What can I do to improve my life?’ | A tarot nem jóslás, hanem inkább arról szól, hogy mit tudok tenni annak érdeklében, hogy előre haladjon az életem? – Sal Jade

 

Olyan kérdéseket kell feltenni, amit meg tud válaszolni a Tarot, 78 lapból áll, értelemszerűen nem tudja megmondani, hogy milyen színűre fesd a hajad, milyen fajta kutyát vegyél, vagy melyik országba utazz. Nincs ennyi lehetőség, azért kell úgy feltenni a kérdést, hogy válaszolni is tudjanak a lapok, és érdemes fel is jegyezni a kérdést és a választ, hogy később is emlékezzünk. Én pl. minden kirakást lefotózok, és felcímkézem a kérdésekkel és a válaszokkal, hogy később is elő tudjam venni.

 

So what is it about? 

Obviously what I wanted to know first is the source of these “downloads”. Where do they come from? I don’t want to call it divination because it’s not. It’s not stating one definite outcome that will happen no matter what. These are literally downloads, premonitions, if you will. So where do these intuitions/warnings/advices are coming from? This is a key, because this is likely self-knowledge, counseling, advisory, help rather than definite future telling. 

So based on my research these messages are coming from the querent’s and the reader’s subconscious mind. Others believe these are divine (Godly) or celestial (angelic) messages, and some people think that our ancestors, spirit guides are sending these messages. And I say: does it matter, if they work? 

This is the most likely outcome in the moment of the spread if nothing changes. The future can be changed by free will, we know that. It’s not set in stone, it shows the momentarily outlooks. 

We have to ask such questions the cards can answer. There are 78 cards, so they can’t cover every situation obviously, they can’t tell what dog breed should you buy, what hair color should you choose, or which country to travel to. There aren’t as many possibilities so we have to phrase the question in a way that can be actually answered. More importantly we should note them down so they won’t be forgotten , and for future instance I’m taking a photo as well of the spreads and a I’m adding tags so it’s easy to check it back later. 

 

Orákulum-kártyák

Az orákulum kártyáknál (oracle cards) nincs semmilyen rendszer, vagy megkötés. Üzeneteket tartalmaznak a lapok és a legkülönbözőbb gyönyörű illusztrációkat. Akárki készíthet Orákulum kártyákat üzenetekkel. Sok Tarot olvasó húz egy ilyen lapot a kirakására megerősítő üzenetként.

Oracle cards

These cards are not working by any system, or rule. They contain messages and different very beautiful illustrations. Anybody can make oracle cards with messages on them. A lot of Tarot readers are pulling a card on top of their Tarot spread for an overall message. 

Romance Angels Oracle

Forrás / Source:

Oprahdaily.com

Doreen Virtue Oracle cards

 

Számomra miről szól:

Mivel önmagamnak is tudok kirakni, segít dönteni, ha választás előtt állok, tanácsot ad, hogy miben fejlődjek, mit engedjek el, és miből van többre szükségem, figyelmeztetnek dolgokra, és rámutatnak olyasmikre, amiket nem látok magamtól.

Ez csak pár random visszajelzés olyanoktól, akik elégedettek voltak a kirakással.  | These are random feedbacks of people who were satisfied with their spreads.

 

Az első dolog, amit Nórától tanultam, hogy innentől kezdve a pakli az enyém. Intuitívan fogom tudni értelmezni, hozzám fog beszélni a saját tudatalattim a kártyákon keresztül. Valahogy mindig olyan lap fog kijönni, ami a kérdésemhez kapcsolódik, és ha nagyon mondani akar nekem valamit egy lap, akkor ki is fog esni a pakliból. Amikor azt hiszem ez csak véletlenszerű, fogja magát és kirepül megint ugyanaz a lap 🙂

Hamar rájöttem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy megtanulom az egyes lapok jelentését, összeolvasom őket, és kész. Szép is lenne, ha ilyen egyszerű lenne. Nem ilyen rendszerben működik a Tarot. Adott környezetben, adott lapok társaságában egy bizonyos lap nem is azt jelenti, amit a kulcsszó kisokos mond. Nem ugyanazt fogja jelenteni egy lap egy kapcsolati, egy karrier és egy egészségi állapot olvasásnál. Ezért nagyon fontos folyamatosan fejleszteni az intuíciót. Sztorit kreálni a fejünkben abból, amit látunk, kitalálni, hogyan kapcsolódnak össze a lapok, és ami még fontosabb: mit tanácsolnak?

Intuíció > Illusztráció a lapon > Numerológia > Készlet (érmék, kardok, kelyhek, botok) > Kulcsszavak

Intuition > Picture on the card > Numerology of the card > Suit (pentacles, swords, cups, wands) > Keyword chart

Colleen Kersey

 

Tehát az intuíció áll mindenek felett, aztán jön a szimbolikája, majd a numerológiája az adott lapnak, kirakásnak. Következik, hogy melyik készletből való az adott lap (érmék, kardok, kelyhek, botok), mert ezek a 4 elemet jelképezik különböző tulajdonságokkal –  nyilván mind külön jelentéssel bír; és csak utoljára jönnek az ismert kulcsszavak, amelyek általánosságban igazak az adott kártyára.

Az igen-nem kirakásokkal is gondom van, miért kérnénk egyszavas választ, amikor egy egész élethelyzet bontakoztatható ki a lapokból. Az időfakor pedig fluid/relatív, nem lehet pontos időt meghatározni vele, angolul úgy mondják, hogy divine timing, vagyis isteni időszámítás, minden akkor jön hozzád, amikor kész vagy rá, az Univerzum jobban tudja, mikor vagy kész egy újabb ajándékra/leckére. Ettől függetlenül vannak kísérletek az idő meghatározására, de volt velem olyan többször is, hogy ezzel a módszerrel azt mondtam, hetek, aztán hónapok lettek.

 

What is it about to me? 

I can do spreads for myself as well. So they give me advice before I’m making a hard decision or they help me to choose, they are warning me, helping me to point out things I can’t see by myself. 

The first thing I’ve learnt from Nora is that the deck is mine from now on. I’ll be able to interpret the meanings intuitively, my own subconscious will speak to me through them. Somehow I will always draw a card that connects me with the question/situation, and if it has to say something to me it will even fall out of the deck. If I think this is accidental, the same exact card will fall/fly out after re-shuffling 🙂 

I realized quickly that it’s not about memorizing the keyword chart meanings of the individual cards, I read them together and that’s it. It would be nice if it would be this easy. Tarot is not working this way. In a certain environment, if it’s next to certain cards can change the textbook meaning of the cards. And they definitely have a different meaning in a love reading, a career or a health reading. This is why it’s very important to improve our intuition constantly. To create a story about the cards we’re seeing, to figure out how to the cards connect, and what’s more important: what do they advise? 

So intuition above all. than symbology, than numerology of the card or of the spread. The next is the suit we have to pay attention too (because the represent the 4 elements and these elements have different meanings to them) and lastly the known keyword charts that represents the general meaning of the cards. 

I have a problem with the yes-no spreads. Namely that why would we ask for a one word answer when an entire life situation can be unfolded from a spread. And the timing of the Tarot is fluid, it can’t be determined precisely, however they try. Some readers say “divine timing”, meaning the Universe knows better when is it that you’re ready for the next gift/lesson.  I tried to use these time determination “tools”, what happened is that weeks were often months, but the thing ultimately happened…

 

Technikai részletek:

Ahol tanultam:

 

Technical details: 

Where I’ve studied: 

 

Coleen Kersey egy Franciaországban élő Dél-Afrikai hölgy, aki Kártyavető és Tanár. Mindkettő nagybetűs, megérdemli. Szakmailag és emberileg is csodálatos! 🙂 Ez a honlapja: http://authenticpathways.net/

Colleen Kersey is a South-African lady who lives in France. She is a Tarot Reader and Teacher. Both with capital letters because she deserves it. She’s awesome from a professional and a human perspective as well. Her website is: http://authenticpathways.net/

Colleen facebook csoportjában “találkoztam” egy lánnyal, aki látta, hogy van egy közös ismerősünk, akiről kiderült, hogy középiskolai osztálytársam, és ő már évek óta profi Tarot olvasó, így találkoztak ők is egy tanfolyamon. Szóval De-Arne arra bíztatott, hogy keressem meg Kingát, biztos örülni fog nekem. Így is lett, több órás telefonálás és linkcsere lett a vége 🙂 Ő irányított Sal Jade tanfolyamai felé, amiért örök hálám 😉

I “met” a girl in Colleen’s facebook group who saw that we have a friend in common. Turned out that friend is my former classmate from high school and she is a professional Tarot reader for years, this is how they met on a course. So De-Arne encouraged me to reach out to Kinga, she will be happy for me. And so it was, we spoke for hours on phone and exchanged links 🙂 She directed me towards Sal Jade’s courses for what I’m forever grateful 🙂 

Sal Jade ausztrál, és Tarot-s körökben elég híres, nagyon profik a tanfolyamai, és a személyisége is elragadó. Az ő honlapja: https://saljade.com/

Az alábbi két tanfolyamot nála végeztem a Udemy-n keresztül:

Sal Jade is an Australian lady, quite famous in the Tarot community, her courses are very professional and she has a charming personality as well. Her website is: https://saljade.com/

I’ve completed her following 2 courses via Udemy. 

UPDATE:

Sal továbbképzésein is részt vettem:

 

Meg persze rengeteg online video és tanfolyami anyag, amiről nem járt oklevél. Itt meg kell említenem a magyarok közül Dr. Kézdi Andrea és Hargitai Andi nevét is. Azoknak, akik nem beszélnek angolul és tanulni szeretnének sok ingyenes videojuk van fent Youtube-on és Facebook-on. Velem jobban rezonáltak a külföldi tanáraim, de az ő anyagaik/tanfolyamaik is hasznosak.

Magyarországon nem divat oklevelet adni egy ilyen tanfolyam elvégzéséért, nem tudom miért. Talán, mert tudományos tényekkel nem bizonyítható a relevanciája, na dehát aki tudja, az tudja… 😀

And of course lot and lots of videos and learning materials that didn’t provide a certification.  

 

Milyen paklikat használok?

Elöljáróban annyit, hogy van, aki egész életében egyetlen pakliból olvas, és van, aki szenvedélyes pakligyűjtő lesz. Sok helyen hallom, hogy különböző ábrázolású paklikból jobban rá tudnak hangolódni a kártyaolvasók a különböző helyzetekre (pl: kapcsolati kirakás vs. munkahelyi kirakás, ugyanazok a lapok mást jelentenek). Tehát az illusztrációk csak nekünk kártyavetőknek fontosak, bírnak jelentéssel. Neked, mint úgymond kliensnek nyilván a végkimenetel a fontos. Egyébként általánosságban elmondható, hogy a paklik ugyanazt a rendszert használják, csak rengeteg különböző ábrázolásút lehet már kapni a klasszikusokon felül, ezek feladata az intuíciónkat még jobban és más módokon stimulálni. Én a klasszikus Crowley Tarot-t és a Light Seer’s (fényhozó) Tarot-t használom egyelőre, de már látom előre, hogy én is a Tarot-s leszek, aki nem tud leállni az újabb és egyre szebb paklik vásárlásával, már most hosszú a lista 🙂

What decks I’m using? 

Let me start by saying that there are people who are using only one deck of cards for their whole life. And there are readers who are becoming avid collectors. Allegedly they can tap into different kinds of readings with different decks because each one has a unique mood. So the decks, the illustrations are only important to us, not to you as a client, to you obvously the outcome is what’s more important. Generally speaking there are hundreds of available decks now, and the number is rising, their task is to stimulate our intuition further. I’m using the classic Crowley tarot deck and the Light Seer’s tarot currently, but as I see I’ll be a collector as well, I already have a long list of the desired decks 🙂 

 

Aleister Crowley Thoth Tarot

Light Seer’s Tarot by Chris-Anne

Moonology Oracle

Romance Angels Oracle by Doreen Virtue

 

 

Fordított lapok

Nem szeretem, amikor megmondják, miről mit gondoljak, nekem azt meg kell éreznem. Így gondolják azok is, akikhez tanfolyamra jártam. A Tarot-ban ez abban nyilvánul meg, hogy vannak olvasók, akik értelmezik a fordított lapokat, és vannak akik nekem. Az egyik tanárom értelmezi, ami másik nem. A fordított lapokat van, aki úgy olvassa, hogy pont az ellenkező jelentést tulajdonítja a lapnak, mintha felfelé jött volna ki. De ha már a fordítottakat értelmezzük, érdemesebb inkább úgy tenni, hogy ez az akadály, a nehézség, a személyiségünk árnyoldala, ami az utunkban áll. Én egyelőre azért nem foglalkozom ezekkel, mert ilyen akadályokat akkor is látok, ha nem tulajdonítok jelentőséget a fordított lapoknak, és csak összezavarnak. Ez mindig az olvasó döntése. Minden lapnak megvan a negatív és a pozitív oldala is, így ezeket már a kirakáskor látni lehet, és attól függően, hogy mi volt a kérdés/kontextus, tudni lehet, hogy a jósoltatónak mi szól a kártya üzeneteiből.

Downright cards: 

I don’t like when I’m told what to think about things, I have to feel that. My teachers think like that as well. This manifests in Tarot as well because pretty much you decide how to interpret the cards. Some readers are paying attention to the downright cards, some not, it’s the reader’s decision. One of my teachers do, the other does not. Those who do usually read them as the opposite meaning of the upright position. But if we pay attention to the position upside down rather suggests the obstacle, the negative aspect of a situation, a perspective or a person. Since each card has a positive and a negative meaning I tend to see them right away without giving them the opposite meaning. And from the context a reader knows what meaning to associate with the card. 

Hogyan tudsz tőlem kártyavetést kérni?

Írj az Eniways facebook oldalára egy üzenetet, én visszaküldök egy doksit a fontos tudnivalókkal, jó kérdésekkel mielőtt belekezdünk. Ha nem ismerjük egymást, beszélgetünk előtte kicsit, chaten, hogy jobban rá tudjak kapcsolódni a személyiségedre, esetedre. Teljesen online történik a dolog, együtt megfogalmazzuk a jó kérdést, és én utána kirakom a kártyákat, kielemzem őket és visszaküldöm az elemzést. Nem kell hozzá találkoznunk, sőt talán jobb is így, mert egyrészt bárhonnan meg tudtok keresni a világból, de ami számomra még fontosabb: több időm van kielemezni, összeolvasni a lapokat, és gyakran a jelentések, megérzések később jönnek.

How can you ask for a card spread from me? 

Drop a message to the Eniways facebook page and I’ll get back to you with a document with some important info about the reading. If we don’t know each other we’ll talk for a bit beforehand on chat so I can tap into your personality better and I can connect with your case. Everything happens online, we’re going to formulate the right question together, I’m spreading the cards and I’ll analyze them afterwards and will send it to you later. We don’t have to meet, it’s better because you guys can reach out to me from anywhere, and what’s more important to me is that I have more time to analyze the cards and read them together and often times the premonitions and the meanings are coming to a bit later, not in real time. 

Mennyibe kerül?

(2023)

 

How much is it?

(2023)

 

 

Összefoglalva, ez egy vég nélküli tanulási folyamat, fejleszteni kell hozzá az intuíciót, asztrológiát, szimbolikát, számmisztikát tanulni. Azt hiszem, hogy találtam valamit, ami nagyon nekem való és megy 🙂 Ha kértél már tőlem kártyavetést, légyszi hagyj itt egy kommentet hogy mennyire jól éreztem rá a helyzetedre! 

To summarize, this is and endless learning process, you have to improve your intuition, and you have to also learn some astrology, numerology and symbolism. I think I’ve found something that sits well for me and I was built for it 🙂 If you’ve asked me for a reading already please leave a comment with some feedback, how well did I tap into your situation? 

 

A fő kép az Old Memories Tarot  pakliból való, és megtaláltam falvédő formájában a Császárnő lapot a Vaterán, azonnal meg kellett vennem 🙂 – Main picture is the Empress card from the Old Memories Tarot. 

Facebook Comments

About Eni

2008 óta foglalkozom rövidebb cikkek írásával. Az élet nagyszerű témákat szolgáltat, és sokan szeretik is olvasni, amiket írok. Mostantól minden írásom megtalálható itt, egy helyen. [ENGLISH]: I'm writing shorter articles since 2008. Life provides great topics, and a lot of people like, what I write. All my writings can be found here, from now on.

Check Also

Nemzetek konyhája – Tunéziai kefteji

Imádom az olyan külhoni kajákat, amik mindennapi itthon is kapható dolgokból is könnyen elkészíthetők, csak ...